A-A+

中秋诗句:满月飞明镜,归心折大刀。全诗赏析

中秋诗句“ 满月飞明镜,归心折大刀。”出自唐代诗人杜甫的《八月十五夜月》

八月十五夜月

满月飞明镜,归心折大刀。   

转蓬行地远,攀桂仰天高。   

水路疑霜雪,林栖见羽毛。   

此时瞻白兔,直欲数秋毫。

作品赏析:

    这是诗人避乱蜀中之作。由景入情,转篷象征漂泊无依的情感,杜甫空有归心只可惜无处还乡的凄凉.此诗主调应该是悲伤苍凉的。诗前两联睹月兴感,用象征团圆的八月十五的月亮反衬自己飘泊异乡的羁旅愁思;诗后两联描状中秋夜色,"见羽毛"、"数秋毫"两句下字奇险,立意浪漫,于老杜诗中别是一格。

 

功名万里外,心事一杯中。

功名万里外,心事一杯中。
出自唐代高适的《送李侍御赴安西》 行子对飞蓬,金鞭指铁骢。功名万里外,心事一杯中。 虏障燕支北,秦城太白东。离魂莫惆怅,看取宝刀雄。 参考翻译 注释 ①安西:安西都护府,治所在今新疆维吾尔自治区库车县。②骢...

遇酒且呵呵,人生能几何!

遇酒且呵呵,人生能几何!
出自唐代韦庄的《菩萨蛮·劝君今夜须沈醉》 劝君今夜须沉醉,尊前莫话明朝事。珍重主人心,酒深情亦深。须愁春漏短,莫诉金杯满。遇酒且呵呵,人生能几何! 参考翻译 译文及注释 译文今天晚上劝您务必要喝个一醉方休...

“如切如磋,如琢如磨。”全诗赏析

“如切如磋,如琢如磨。”全诗赏析
名句“有匪君子,如切如磋,如琢如磨。”出自诗经《诗经.卫风.淇奥》,这句诗的意思是 君子的自我修养就像加工骨器,切了还要磋;就象加工玉器,琢了还得磨! 诗经.卫风.淇奥 瞻彼淇奥,绿竹猗猗。  有匪君子,如切如磋,如琢如磨。  瑟兮僩兮,赫兮咺兮,  有匪君子,终不可谖兮!  瞻彼淇奥,绿竹青青。  有匪君子,充耳琇莹,会弁如星。瑟兮僩兮,赫兮咺兮,  有匪君子,终不可谖兮!  瞻彼淇奥,绿竹如箦...

白发渔樵江渚上,惯看秋月春风。

白发渔樵江渚上,惯看秋月春风。
出自明代杨慎的《临江仙·滚滚长江东逝水》 《廿一史弹词》第三段说秦汉开场词 滚滚长江东逝水,浪花淘尽英雄。是非成败转头空。青山依旧在,几度夕阳红。白发渔樵江渚上,惯看秋月春风。一壶浊酒喜相逢。古今多少事,都付笑谈中。 参考翻译 译文及注释 译文滚滚长江向东流,多少英雄像翻飞的浪花般消逝。不管是与非,还是成与败(古今英雄的功成名就),到现在都是一场空,都已经随着岁月的流逝消逝了。...
Copyright ©   诗词名句网 保留所有权利.  站务合作: kf@facekun.com

用户登录

分享到: