A-A+

“投我以桃,报之以李”全诗出处作者及翻译赏析

    “投我以桃,报之以李”出自《大雅·抑》

    “辟尔为德,俾臧俾嘉。淑慎尔止,不愆于仪。不僭不贼,鲜不为则。投我以桃,报之以李。彼童而角,实虹小子。”

    《周南·卷耳》又言:“采采卷耳,不盈顷筐,嗟我怀人,置彼周行。”“投我以木桃,报之以琼瑶,匪报也,永以为是好也。”《诗经大雅抑》。解释成白话则是:他送我的是红桃,我报他的是琼琚,琼琚哪能算报答,是求彼此永相好。这就是“投之以桃,报之琼琚”的成语原产地。脍炙人口的《邶风·静女》则活脱脱写出了一对无暇情人相约城隅的情形:“静女其姝,俟我于城隅。爱而不见,搔首踟蹰。”

    简单说就是礼尚往来。往而不来,非礼也;来而不往。

    注:

    琼琚:精美的玉佩

直道相思了无益,未妨惆怅是清狂。

直道相思了无益,未妨惆怅是清狂。
出自唐代李商隐的《无题·重帏深下莫愁堂》 重帏深下莫愁堂,卧后清宵细细长。神女生涯原是梦,小姑居处本无郎。风波不信菱枝弱,月露谁教桂叶香。直道相思了无益,未妨惆怅是清狂。 参考翻译 译文及注释 译文重重帷...

酌酒以自宽,举杯断绝歌路难。

酌酒以自宽,举杯断绝歌路难。
出自南北朝鲍照的《拟行路难·其四》 泻水置平地,各自东西南北流。人生亦有命,安能行叹复坐愁?酌酒以自宽,举杯断绝歌路难。心非木石岂无感?吞声踯躅不敢言。 参考翻译 译文及注释 译文往平地上倒水,水会向不同...

哲理小短句,令人沮丧的往往并非事实,而是比较

哲理小短句,令人沮丧的往往并非事实,而是比较
1、工作时不要为钱分心,钱反而会来的更快。 2、婚姻中最折磨人的,并非冲突,而是厌倦。 3、聪明人应当是快乐的,自以为聪明的人才常常感到烦恼。 4、真君子是:以入世之态度做事,以处世之态度做人。 5、安全须知:第一、提防好脾气的人发火。第二、别和没什么东西可失去的人竞争。 6、社交之所以累,是因为每个人都试图表现出自己其实并不具备的品质。 7、世界上唯一会随着时光的流逝而越来越美好的东西...

时人不识凌云木,直待凌云始道高。

时人不识凌云木,直待凌云始道高。
出自唐代杜荀鹤的《小松》 自小刺头深草里,而今渐觉出蓬蒿。 时人不识凌云木,直待凌云始道高。 参考翻译 译文及注释 译文松树小的时候长在很深很深的草中,埋没看不出来,到现在才发现已经比那些野草(蓬蒿)高出...
Copyright ©   诗词名句网 保留所有权利.  站务合作: kf@facekun.com

用户登录

分享到: