A-A+

诗经名句“高山仰止,景行行止”全诗出处作者及翻译赏析

    小雅·车辖

    间关车之辖兮,思娈季女逝兮。匪饥匪渴,德音来括。虽无好友?式燕且喜。

    依彼平林,有集维鷮。辰彼硕女,令德来教。式燕且誉,好尔无射。

    虽无旨酒?式饮庶几。虽无嘉肴?式食庶几。虽无德与女?式歌且舞?

    陟彼高冈,析其柞薪。析其柞薪,其叶湑兮。鲜我觏尔,我心写兮。

    高山仰止,景行行止。四牡騑騑,六辔如琴。觏尔新婚,以慰我心。

    名句“高山仰止,景行行止”出自《·小雅·车辖》

    译文:

    车轮转动车辖响,妩媚少女要出阁。不再饥渴慰我心,有德淑女来会合。虽然没有好朋友,宴饮相庆自快乐。

    丛林茂密满平野,长尾锦鸡栖树上。那位女娃健又美,德行良好有教养。宴饮相庆真愉悦,爱意不绝情绵长。

    虽然没有那好酒,但愿你能喝一盏。虽然没有那好菜,但愿你能吃一点。虽然德行难配你,且来欢歌舞翩跹。

    登上高高那山冈,柞枝劈来当柴烧。柞枝劈来当柴烧,柞叶茂盛满树梢。此时我能接到你,心中烦恼全消掉。

    巍峨高山要仰视,平坦大道能纵驰。驾起四马快快行,挽缰如调琴弦丝。今遇新婚好娘子,满怀欣慰称美事。

    赏析:

    这首诗的主题,影响较大者有二说。《毛诗序》云:“《车舝》,大夫刺幽王也。褒姒嫉妒,无道并进,谗巧败国,德泽不加于民。周人思得贤女以配君子,故作是诗也。”邹肇敏驳之云:“思得娈女以间其宠,则是张仪倾郑袖,陈平绐阏氏之计耳。以嬖易嬖,其何能淑?且《白华》者安在?岂真以不贤见黜?诗不讽王复故后,而讽以别选新昏,无论艳妻骄扇,宠不再移,其为倍义而伤教,亦已甚矣。”(姚际恒《诗经通义》引)邹氏的批评可谓激切有力。但自《楚茨》到此篇共十篇,《诗序》皆以为刺幽王,恐怕也是有所本的。《诗序》之意,不过以为此篇亦《关雎》歌后妃之德之类,为借古讽今之作。邹氏抓住“周人思得贤女以配君子”一句大作文章,也非通达之论。朱熹《诗集传》则说:“此宴乐新昏之诗。”方玉润《诗经原始》以道学家之眼光,驳朱熹之说曰:“夫乐新昏,则德音燕誉无非贤淑,而高山景行,亦属闺门。试思女子无仪是式,而何德音之可誉?闺门以贞静是修,更何仰止之堪思?”方氏以当时的价值观规范数千年前人们的思想感情,故扞格难入。诚哉,知人论世之难也。然则朱熹之说,确为不刊之论,所以今人多从之。

一句话经典语录:控制好心情,生活才会处处祥和

一句话经典语录:控制好心情,生活才会处处祥和
引导语:有些事,会让你用眼泪哭。有些事,会让你埋在心底里哭。有些事,会让你整个灵魂哭。我们每一个人,都会遇见绝望和痛苦,所有人都会哭,而流泪往往不是最伤心的。你可能心丧若死,却面无表情,枯坐了几天,才突然哭出来,泪水流下时,你才是得救了。眼泪是心里的毒,流出来就好了。   1、永远都不为自己选择的道路而后悔,不管是十年前,还是现在。   2、控制好心情,生活才会处处祥和。好心态...

梦里蝶恋花

梦里蝶恋花
《蝶恋花》 欧阳修 庭院深深深几许,杨柳堆烟,帘幕无重数。 玉勒雕鞍游冶处,楼高不见章台路。 雨横风狂三月暮,门掩黄昏,无计留春住。 泪眼问花花不语,乱红飞过秋千去。 《蝶恋花》 李清照 泪湿罗衣脂粉满。四叠阳关,唱到千千遍。 人道山长山又断。萧萧微雨闻孤馆。 惜别伤离方寸乱。忘了临行,酒盏深和浅。 好把音书凭过雁。东莱不似蓬莱远。 《蝶恋花》 苏轼 蝶懒莺慵春过半。花落狂风,小院残红满...

戚姬髡发入舂市,万古共悲辛。

戚姬髡发入舂市,万古共悲辛。
出自唐代李白的《中山孺子妾歌》 中山孺子妾,特以色见珍。虽然不如延年妹,亦是当时绝世人。桃李出深井,花艳惊上春。一贵复一贱,关天岂由身。芙蓉老秋霜,团扇羞网尘。戚姬髡发入舂市,万古共悲辛。 参考翻译 译文...

微雨池塘见,好风襟袖知。

微雨池塘见,好风襟袖知。
出自唐代诗人杜牧的《秋思》 热去解钳釱,飘萧秋半时。微雨池塘见,好风襟袖知。发短梳未足,枕凉闲且欹。平生分过此,何事不参差。 赏析  微雨飘洒,笼罩在雨中的池塘意境横生;好风吹来,襟袖都生温馨之意。
Copyright ©   诗词名句网 保留所有权利.  站务合作: kf@facekun.com

用户登录

分享到: