A-A+

重重叠叠上瑶台,几度呼童扫不开

“重重叠叠上瑶台,几度呼童扫不开”出自宋代苏轼的《花影》

 花影

 重重叠叠上瑶台,几度呼童扫不开。

 刚被太阳收拾去,又教明月送将来。

 赏析:

 这是一首咏物诗,诗人借吟咏花影,抒发了个人想要有所作为,却又无可怎么办的心境。

 这首诗从头到尾着眼于一个“变”字,写影的改变中体现出光的改变,写光的改变中体现出影的改变。榜首句中“上瑶台”,这是写影的动,隐含着光的动。为什么用“上”,不必“下”,由于红日逐步西沉了。第二句“扫不开”写影的不动,间接地体现了光的不动。光不动影亦不动,所以凭你横扫竖扫总是“扫不开”的。三四两句,一“收”一“送”是写光的改变,由此引出一“去”一“来”影的改变。花影本是静态的,诗人抓住了光与影的相互关系,着力体现了花影动与静,去与来的改变,从而使诗作具有了起伏跌宕的动态美。

 写光的改变,写花影的改变,归根结底是为了传达诗人心里的豪情改变。“上瑶台”写花影移动,已含有轻视花影之意;“扫不开”写花影难除,更明现憎恨花影之情;“收拾去”写花影不见,大有幸亏之感;“送将来”写花影再现,又发无法之叹。诗人奇妙地将个人心里的豪情改变寓于花影的倏忽改变之中,使诗作具有言近旨远,意在言外的宛转美。

 有人评论说:“上瑶台”比方小人在高位当权;“扫不开”比方耿直之臣多次上书揭穿也杯水车薪;三四两句以太阳刚落,花影不见,明月东升,花影重映,比方小人暂时隐姓埋名,但结尾依然出现在政治舞台上。从诗人终身宦途崎岖,政治失落的状况来剖析,发生轻视群小,怨恨官场糜烂的豪情也许是能够的。但诗篇作为文艺作品,它明显不能是日子的实录,它比日子自身大概更归纳,更会集,更有典型性,因而,一定要坐实哪一句即喻什么人或什么事,不免会有顺理成章之嫌了。

浮云游子意,落日故人情

浮云游子意,落日故人情
浮云游子意,落日故人情。出自盛唐诗人李白的《送友人》  送友人  作者:李白  青山横北郭,白水绕东城。  此地一为别,孤蓬万里征。  浮云游子意,落日故人情。  挥手自兹去,萧萧班马鸣。  赏析:  这是一首充溢诗情画意的送行诗,诗人与友人策马分开,心意绵绵,动听心里。李白他的送友诗,除了绝句《赠汪伦》之外,以这首五言律诗中最为有名。此诗向来妇孺皆知,选入教材,是...

关于雨的诗句 夜阑卧听风吹雨,铁马冰河人梦来

关于雨的诗句 夜阑卧听风吹雨,铁马冰河人梦来
夜来风雨声,花落知多少。 夜阑卧听风吹雨,铁马冰河人梦来。 夜雨剪春韭,新炊间黄粱。主称会面难,一举累十觞。 夜雨疏风骤,浓睡不消残酒。试问卷帘人,却道海棠依旧。知否?知否?应是绿肥红瘦。 雨径绿芜合,霜园红叶多 。 雨里鸡鸣一两家,竹溪村路板桥斜。妇姑相唤浴蚕去,闲着中庭栀子花 。 雨色秋来冷,风严清江爽。 沾衣欲湿杏花雨,吹面不寒杨柳风。 高楼目尽欲黄昏,梧桐叶上萧萧雨。  好雨知时节,当春...

落木千山天远大,澄江一道月分明。

落木千山天远大,澄江一道月分明。
出自宋代黄庭坚的《登快阁》 痴儿了却公家事,快阁东西倚晚晴。落木千山天远大,澄江一道月分明。朱弦已为佳人绝,青眼聊因美酒横。万里归船弄长笛,此心吾与白鸥盟。 参考翻译 译文及注释 译文我并非大器,只会敷衍官事,忙碌了一天了,趁着傍晚雨后初晴,登上快阁来放松一下心情。举目远望,时至初冬,万木萧条,天地更显得阔大。而在朗朗明月下澄江如练分明地向远处流去。友人远离,早已没有弄弦吹箫...

月黑雁飞高,单于夜遁逃。

月黑雁飞高,单于夜遁逃。
出自唐代卢纶的《和张仆射塞下曲·其三》 月黑雁飞高,单于夜遁逃。欲将轻骑逐,大雪满弓刀。 参考翻译 译文及注释 译文夜静月黑雁群飞得很高,单于趁黑夜悄悄地逃窜。正要带领轻骑兵去追赶,大雪纷飞落满了身上的弓刀。注释①塞下曲:古时边塞的一种军歌。...
Copyright ©   诗词名句网 保留所有权利.  站务合作: kf@facekun.com

用户登录

分享到: