A-A+

“硕鼠硕鼠,无食我黍”全诗出处作者及翻译赏析

    《。国风。魏风。硕鼠》

    硕鼠硕鼠,无食我黍!三岁贯女,莫我肯顾。逝将去女,适彼乐土。乐土乐土,爰得我所?

    硕鼠硕鼠,无食我麦!三岁贯女,莫我肯德。逝将去女,适彼乐国。乐国乐国,爰得我直?

    硕鼠硕鼠,无食我苗!三岁贯女,莫我肯劳。逝将去女,适彼乐郊。乐郊乐郊,谁之永号!

    译文:

    大田鼠呀大田鼠,不许吃我种的黍!多年辛勤伺候你,你却对我不照顾。发誓定要摆脱你,去那乐土有幸福。那乐土啊那乐土,才是我的好去处!

    大田鼠呀大田鼠,不许吃我种的麦!多年辛勤伺候你,你却对我不优待。发誓定要摆脱你,去那乐国有仁爱。那乐国啊那乐国,才是我的好所在!

    大田鼠呀大田鼠,不许吃我种的苗!多年辛勤伺候你,你却对我不慰劳!发誓定要摆脱你,去那乐郊有欢笑。那乐郊啊那乐郊,谁还悲叹长呼号!

芭蕉不展丁香结,同向春风各自愁。

芭蕉不展丁香结,同向春风各自愁。
出自唐代李商隐的《代赠二首·其一》 楼上黄昏欲望休,玉梯横绝月中钩。(月中钩 一作:月如钩)芭蕉不展丁香结,同向春风各自愁。 参考翻译 注释 1、芭蕉不展:芭蕉的蕉心没有展开。2、丁香结:本指丁香之花蕾,丛生如结。此处用以象征固结不解之愁绪。3、...

描写海棠花的诗句

描写海棠花的诗句
只恐夜深花睡去,故烧高烛照红妆 高烛:插在高大烛台上的蜡烛。红妆:年轻妇女的装饰,此处借指海棠花。 宋·苏轼《海棠》  只恐夜深花睡去。火照红妆,满意留宾住 火;灯火。红妆:指花。此句袭用苏武《海棠》诗“只恐夜深花睡去,故烧高烛照红妆”句。 宋·葛胜仲《蝶恋花》  嫣然一笑竹篱间,桃李漫山总粗俗 嫣然:美好的样子。两句极写海棠的高雅名贵:海...

雪消门外千山绿,花发江边二月晴。

雪消门外千山绿,花发江边二月晴。
出自宋代诗人欧阳修的《春日西湖寄谢法曹歌》 西湖春色归,春水绿於染。群芳烂不收,东风落如糁。参军春思乱如云,白发题愁送春。遥知湖上一樽酒,能忆天涯万里人。万里思春尚有情,忽逢春至客心惊。雪消门外千山绿,花发江边二月晴。少年把酒逢春色,今日逢春头已白。异乡物态与人殊,惟有东风旧相识。 赏析 全诗以“万里”一句为界分为两部分,前半写西湖景色及朋友相念之情;后半写自己异乡逢春的新鲜...

小荷才露尖尖角,早有蜻蜓立上头

小荷才露尖尖角,早有蜻蜓立上头
“小荷才露尖尖角,早有蜻蜓立上头”出自南宋诗人杨万里的《小池》  小池  泉眼无声惜细流,树阴照水爱晴柔。  小荷才露尖尖角,早有蜻蜓立上头。  赏析:  此诗是一首新鲜的小品。一切都是那样的细,那样的柔,那样的赋有心意。它句句是诗,句句如画,展示了明丽的初夏风景,天然朴素,又逼真感人。这首诗描绘一个泉眼、一道细流、一池树阴、几支小小的荷叶、一只小小的蜻蜓,构...
Copyright ©   诗词名句网 保留所有权利.  站务合作: kf@facekun.com

用户登录

分享到: