A-A+

李白:山随平野尽,江入大荒流。全诗赏析!

诗词名句“山随平野尽,江入大荒流。”出自李白的《渡荆门送别》

渡荆门送别

渡远荆门外,来从楚国游。   

山随平野尽,江入大荒流。   

月下飞天镜,云生结海楼。   

仍怜故乡水,万里送行舟。

 

风吹柳花满店香,吴姬压酒劝客尝

风吹柳花满店香,吴姬压酒劝客尝
“风吹柳花满店香,吴姬压酒劝客尝”出自唐代诗人李白的《金陵酒肆留别》   金陵酒肆留别   风吹柳花满店香,吴姬压酒劝客尝。   金陵子弟来相送,欲行不行各尽觞。   请君试问东流水,别意与之谁短长?   赏析:   风吹柳花满店香,吴姬压酒唤客尝。   和风吹着柳絮,酒店里溢满芳香;吴姬捧出新压的美酒,劝客品味。“金陵”,点明地属江南,“柳花”,说明...

关于含有哲理的诗句 横空出世,莽昆仑,阅尽人间春色

关于含有哲理的诗句 横空出世,莽昆仑,阅尽人间春色
◆观众器者为良匠,观众病者为良医。 ◆贵有恒,何必三更起、五更眠滚滚长江东逝水,浪花淘尽英雄。 ◆海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚。 ◆横空出世,莽昆仑,阅尽人间春色。 ◆横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛。 ◆鸿鹄高飞,一举千里。 ◆忽如一夜春风来,千树万树梨花开。 ◆恢弘志士之气,不宜妄自菲薄。 ◆祸莫大于不知足;咎莫大于欲得。 ◆寄意寒星荃不察,我以我血荐轩辕。 ◆安得广厦千万间,大庇天...

世事短如春梦,人情薄似秋云。

世事短如春梦,人情薄似秋云。
出自宋代朱敦儒的《西江月·世事短如春梦》 世事短如春梦,人情薄似秋云。不须计较苦劳心。万事原来有命。幸遇三杯酒好,况逢一朵花新。片时欢笑且相亲。明日阴晴未定。 参考赏析 赏析 这首小词以散文语句入词,...

“所谓伊人,在水一方。”全诗赏析

“所谓伊人,在水一方。”全诗赏析
名句“所谓伊人,在水一方。”出自《诗经 国风 秦风》的《诗经·蒹葭》 诗经·蒹葭  蒹葭苍苍,白露为霜。所谓伊人,在水一方!溯洄从之,道阻且长。溯游从之,宛在水中央。  蒹葭萋萋,白露未晞。所谓伊人,在水之湄。溯洄从之,道阻且跻,溯游从之,宛在水中坻。  蒹葭采采,白露未已。所谓伊人,在水之涘。溯洄从之,道阻且右。溯游从之,宛在水中沚。
Copyright ©   诗词名句网 保留所有权利.  站务合作: kf@facekun.com

用户登录

分享到: