A-A+

李白:山随平野尽,江入大荒流。全诗赏析!

诗词名句“山随平野尽,江入大荒流。”出自李白的《渡荆门送别》

渡荆门送别

渡远荆门外,来从楚国游。  

山随平野尽,江入大荒流。  

月下飞天镜,云生结海楼。  

仍怜故乡水,万里送行舟。

 

寒雨连天夜入吴,平明送客楚山孤。

寒雨连天夜入吴,平明送客楚山孤。
出自唐代王昌龄的《芙蓉楼送辛渐二首》 寒雨连江夜入吴,平明送客楚山孤。洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶。 丹阳城南秋海阴,丹阳城北楚云深。高楼送客不能醉,寂寂寒江明月心。 参考翻译 译文及注释 译文冷雨洒满江天的夜晚我来到吴地,天明送走好友只留下楚山的孤影。到了洛阳,如果有亲友向您打听我的情况,就请转告他们,我的心依然像玉壶里的冰一样纯洁,未受功名利禄等世情的玷污。往丹阳城南望去...

当君怀归日,是妾断肠时。

当君怀归日,是妾断肠时。
出自唐代李白的《春思》 燕草如碧丝,秦桑低绿枝。当君怀归日,是妾断肠时。 春风不相识,何事入罗帏。 参考翻译 译文及注释 译文燕地的春草刚刚发芽,细嫩得像丝一样,秦地的桑树已经低垂着浓绿的树枝。当你心里想...

诗经名句“秩秩斯干,幽幽南山”全诗赏析

诗经名句“秩秩斯干,幽幽南山”全诗赏析
诗经名句“秩秩斯干,幽幽南山”出自《诗经.小雅.斯干》意思是:溪涧之水蜿蜒流淌,南山景致青翠幽深。 《诗经.小雅.斯干》 秩秩斯干,幽幽南山。如竹苞矣,如松茂矣。兄及弟矣,式相好矣,无相犹矣。  似续妣祖,筑室百堵,西南其户。爰居爰处,爰笑爰语。  约之阁阁,椓之橐橐。风雨攸除,鸟鼠攸去,君子攸芋。  如跂斯翼,如矢斯棘,如鸟斯革,如翚斯飞,君子攸跻。  殖殖其庭,有觉...

山外青山楼外楼,西湖歌舞几时休?

山外青山楼外楼,西湖歌舞几时休?
出自宋代林升的《题临安邸》 山外青山楼外楼,西湖歌舞几时休?暖风熏得游人醉,直把杭州作汴州。 参考翻译 译文及注释 译文美丽的西湖大部分环山,重重叠叠的青山把西湖拥在怀里,一座座楼阁雕梁画栋,不计其数地呈...
Copyright ©   诗词名句网 保留所有权利.  站务合作: kf@facekun.com

用户登录

分享到: