A-A+

与清明节有关的诗句、与清明节有关的诗句

◆湖寺清明夜遣怀    朝代:唐朝      作者:李群玉
 
柳暗花香愁不眠,独凭危槛思凄然。
野云将雨渡微月,沙鸟带声飞远天。
久向饥寒抛弟妹,每因时节忆团圆。
饧餐冷酒明年在,未定萍蓬何处边。

◆清明后登城眺望   朝代:唐朝      作者:刘长卿

风景清明后,云山睥睨前。
百花如旧日,万井出新烟。
草色无空地,江流合远天。
长安在何处,遥指夕阳边。

◆江南清明     朝代:唐朝      作者:郑准  

吴山楚驿四年中,一见清明一改容。
旅恨共风连夜起,韶光随酒著人浓。
延兴门外攀花别,采石江头带雨逢。
无限归心何计是,路边戈甲正重重。

◆清明   朝代:宋朝      作者:高翥

南北山头多墓田,清明祭扫各纷然。
纸灰飞作白蝴蝶,泪血染成红杜鹃。
日落狐狸眠冢上,夜归儿女笑灯前。
人生有酒须当醉,一滴何曾到九泉。

◆清明    朝代:宋朝      作者:黄庭坚
 
佳节清明桃李笑,野田荒冢只生愁。
雷惊天地龙蛇蛰,雨足郊原草木柔。
人乞祭余骄妾妇,士甘焚死不公候。
贤愚千载知谁是,满眼蓬蒿共一丘。
【唐】李建勋
他皆携酒寻芳去,我独关门好静眠。
唯有杨花似相觅,因风时复到床前。

◆湖寺清明夜遣怀  朝代:唐朝    作者:李群玉
 
柳暗花香愁不眠,独凭危槛思凄然。
野云将雨渡微月,沙鸟带声飞远天。
久向饥寒抛弟妹,每因时节忆团圆。
饧餐冷酒明年在,未定萍蓬何处边。

◆清明后登城眺望  朝代:唐朝      作者:刘长卿

风景清明后,云山睥睨前。
百花如旧日,万井出新烟。
草色无空地,江流合远天。
长安在何处,遥指夕阳边

◆《清明》
(唐)杜牧
清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。
借问酒家何处有?牧童遥指杏花村。

◆《途中寒食》
(唐)宋之问
马上逢寒食,途中属暮春。
可怜江浦望,不见洛桥人。

接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红

接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红
“接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红”出自南宋诗人杨万里的《晓出净慈寺送林子方》   晓出净慈寺送林子方   毕竟西湖六月中,风光不与四时同。   接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红。   赏析:   西湖美景向来是文人墨客描写的目标,杨万里的这首以其共同的方法撒播千古,值得细细品味。   “究竟西湖六月中,风景不与四时同”,首句看似突兀,实践造句大气,尽管读者还不曾...

吊影分为千里雁,辞根散作九秋蓬。

吊影分为千里雁,辞根散作九秋蓬。
出自唐朝诗人白居易的《望月有感》 时难年荒世业空,弟兄羁旅各西东。田园寥落干戈后,骨肉流离道路中。吊影分为千里雁,辞根散作九秋蓬。共看明月应垂泪,一夜乡心五处同。 赏析  这是一首感情浓郁的抒情,约作于公元799年(唐德宗贞元十五年)秋天。其时诗人到符离(安徽省宿州市),曾有《乱后过流沟寺》诗,流沟寺即在符离。题中所言“弟妹”,可能和诗人自己均在符离,因此合起来就有五处。公元799年...

经典语录140929:活好了当下,就活好了一生

经典语录140929:活好了当下,就活好了一生
1、拒绝,越简单越好,琢磨先生说,我帮不上你,不行,不可以。绕来绕去解释半天,让自己感觉亏欠了别人,或者让对方觉得你亏欠了他,徒增出许多烦恼。明明是别人需求自己帮忙,是他亏欠你人情,如果你帮不上就明确拒绝,如果你这不好意思那不好意思,就成了你亏欠了他。人际交往,简单明了有时最恰当。 2、淡淡的日子,淡淡的心情,淡淡的阳光,淡淡的风,凡事淡淡的,就好。 3、但凡死缠烂打的人,大都不...

24岁到70岁的流金岁月

24岁到70岁的流金岁月
24岁分手了,25岁好似不会恋爱了,26岁。。。27被家里逼着相亲。。当儿孙膝下的时候,猛然发现似乎爱情在生命中的份量没你想象的那么高贵。 23岁时 你换了工作,每个月一千多却花得反而是不够,你男朋友去了外地打工,你们两地分隔,他开始经常泡酒吧,他天天都有应酬,见惯了灯红酒绿,学会了 逢场作戏,每天玩到凌晨才睡,但睡前都记得给你发条短信说晚安。你生气时他会一直打你电话,跟你道歉。 24岁时 ...
Copyright ©   诗词名句网 保留所有权利.  站务合作: kf@facekun.com

用户登录

分享到: