A-A+

毛泽东:冷眼向洋看世界,热风吹雨洒江天。全诗赏析

毛泽东名句“冷眼向洋看世界,热风吹雨洒江天。”出自《七律·登庐山》

七律·登庐山

一山飞峙大江边,  

跃上葱茏四百旋。  

冷眼向洋看世界,  

热风吹雨洒江天。  

云横九派浮黄鹤,  

浪下三吴起白烟。  

陶令不知何处去,  

桃花源里可耕田?

作品赏析:

       诗作首联从动态入手。“飞峙”句写山,“跃上”句写人,庐山突兀凌空的雄姿,登山者豪迈振奋的神情,俱活现于这“飞”、“跃”二字之中。颌联承接“跃上葱茏”展开,登高望远,似乎世界的风云变幻,尽收眼底。“冷”是指冷静、冷淡面对反~·华势力的叫嚣,“热”一语双关,既是对自然现象的描述,同时也喻指当时轰轰烈烈的“大跃进”。颈联借想象的翅膀,驰骋于长江上下,西望武汉,九派之上,彩云当空,黄鹤高翔;东眺三吴,波涛滚滚,烟雾缭绕。尾联以幽默的设问来否定没有阶级斗争的桃花源存在,要在“与世隔绝”的桃花源耕田只能是幻想。

 

十年花骨东风泪,几点螺香素壁尘。

十年花骨东风泪,几点螺香素壁尘。
出自宋代史达祖的《鹧鸪天·搭柳栏干倚伫频》 搭柳栏干倚伫频,杏帘胡蝶绣床春。十年花骨东风泪,几点螺香素壁尘。箫外月,梦中云,秦楼楚殿可怜身。新愁换尽风流性,偏恨鸳鸯不念人。 参考翻译 注释 ①伫:久立,盼望...

描写杨花柳絮的诗句

描写杨花柳絮的诗句
新年鸟声千种啭,二月杨花满路飞 啭:鸟鸣宛转。 北周·庾信《春赋》  杨花榆荚无才思,惟解漫天作雪飞 杨花:柳絮。榆荚:榆钱,榆树未生叶时,先在枝间生荚,荚小如钱,荚老呈白色,随风飘落。 唐·韩愈《晚春》  中庭月色正清明,无数杨花过无影 杨花:柳絮。 宋·张先《木兰花·乙卯吴兴寒食》  春风不解禁杨花,蒙蒙乱扑行人面 不解:不知,不...

此夜曲中闻折柳,何人不起故园情。

此夜曲中闻折柳,何人不起故园情。
出自唐代李白的《春夜洛城闻笛 / 春夜洛阳城闻笛》 谁家玉笛暗飞声,散入春风满洛城。 此夜曲中闻折柳,何人不起故园情。 参考翻译 译文及注释 译文是谁家精美的笛子暗暗地发出悠扬的笛声。随着春风飘扬,传遍洛阳全...

思念家乡亲人的诗句、有关思念亲人的诗句

思念家乡亲人的诗句、有关思念亲人的诗句
◆月夜亿舍弟(杜甫) 戍鼓断人行,边雁一秋声。露从今夜白,月是故乡明。 有弟皆分散,无家问死生。寄书常不达,况乃未休兵。 ◆送别(隋朝民歌) 杨柳青青著地垂,杨花漫漫搅天飞。 柳条折尺花飞尽,借问行人归不归? ◆十五夜望月(王建) 中庭地白树栖鸦,冷露无声湿桂花。 今夜月明人尽望,不知秋思落谁家。 ◆逢入京使 故园东望路漫漫,双袖龙钟泪不干。 马上相逢无纸笔,凭君传语报平安。 ◆示儿(陆游)...
Copyright ©   诗词名句网 保留所有权利.  站务合作: kf@facekun.com

用户登录

分享到: