A-A+

诗经名句“秩秩斯干,幽幽南山”全诗赏析

诗经名句“秩秩斯干,幽幽南山”出自《诗经.小雅.斯干》意思是:溪涧之水蜿蜒流淌,南山景致青翠幽深。

《诗经.小雅.斯干》

秩秩斯干,幽幽南山。如竹苞矣,如松茂矣。兄及弟矣,式相好矣,无相犹矣。  

似续妣祖,筑室百堵,西南其户。爰居爰处,爰笑爰语。 

 约之阁阁,椓之橐橐。风雨攸除,鸟鼠攸去,君子攸芋。  

如跂斯翼,如矢斯棘,如鸟斯革,如翚斯飞,君子攸跻。  

殖殖其庭,有觉其楹。哙哙其正,哕哕其冥,君子攸宁。  

下莞上簟,乃安斯寝。乃寝乃兴,乃占我梦。吉梦维何?维熊维罴,维虺维蛇。  

大人占之:维熊维罴,男子之祥;维虺维蛇,女子之祥。  

乃生男子,载寝之床。载衣之裳,载弄之璋。其泣喤喤,朱芾斯皇,室家君王。  

乃生女子,载寝之地。载衣之裼,载弄之瓦。无非无仪,唯酒食是议,无父母诒罹。

译文:

涧水清清流不停,南山深幽多清静。有那密集的竹丛,有那茂盛的松林。哥哥弟弟在一起,和睦相处情最亲,没有诈骗和欺凌。  

祖先事业得继承,筑下房舍上百栋,向西向南开大门。在此生活与相处,说说笑笑真兴奋。  

绳捆筑板声咯咯,大夯夯土响托托。风风雨雨都挡住,野雀老鼠穿不破,真是君子好住所。  

宫室如跂甚端正,檐角如箭有方棱,又像大鸟展双翼,又像锦鸡正飞腾,君子踏阶可上登。  

庭院宽广平又平,高大笔直有柱楹。正殿大厅宽又亮,殿后幽室也光明,君子住处确安宁。  

下铺蒲席上铺簟,这里睡觉真安恬。早早睡下早早起,来将我梦细解诠。做的好梦是什么?是熊是罴梦中见,有虺有蛇一同现。  

卜官前来解我梦,有熊有罴是何意,预示男婴要降生;有虺有蛇是何意,产下女婴吉兆呈。  如若生了个儿郎,就要让他睡床上。给他穿上好衣裳,让他玩弄白玉璋。他的哭声多宏亮,红色蔽膝真鲜亮,将来准是诸侯王。  

如若生了个姑娘,就要让她睡地上。把她裹在襁褓中,给她玩弄纺锤棒。长大端庄又无邪,料理家务你该忙。莫使父母颜面丧。

春风不解禁杨花,濛濛乱扑行人面。

春风不解禁杨花,濛濛乱扑行人面。
出自宋代晏殊的《踏莎行·小径红稀》 小径红稀,芳郊绿遍。高台树色阴阴见。春风不解禁杨花,蒙蒙乱扑行人面。翠叶藏莺,朱帘隔燕。炉香静逐游丝转。一场愁梦酒醒时,斜阳却照深深院。 参考翻译 译文及注释 译文 ...

“投我以木瓜,报之以琼琚”全诗出处作者及翻译赏析

“投我以木瓜,报之以琼琚”全诗出处作者及翻译赏析
    《诗经·国风·卫风·木瓜》     投我以木瓜,报之以琼琚。匪报也,永以为好也!     投我以木桃,报之以琼瑶。匪报也,永以为好也!     投我以木李,报之以琼玖。匪报也,永以为好也!     投我以木瓜,报之以琼琚意思是“他送我木瓜,我就还他美玉。”     诗经名句&ldquo...

迢迢牵牛星,皎皎河汉女。

迢迢牵牛星,皎皎河汉女。
出自两汉的《迢迢牵牛星》 迢迢牵牛星,皎皎河汉女。纤纤擢素手,札札弄机杼。终日不成章,泣涕零如雨;河汉清且浅,相去复几许!盈盈一水间,脉脉不得语。 参考翻译 译文及注释 译文看那遥远的牵牛星,明亮的织女星...

当你优柔寡断和胡思乱想的时候需要看的17条哲理

当你优柔寡断和胡思乱想的时候需要看的17条哲理
1.不要在流泪的时候做任何决定,情绪负面的时候说话越少越好。 2.不要去反复思考同一个问题,不要把所有的感情都放在一个人身上,你还有父母,还有其他朋友。 3.不要害怕做错什么,即使错了,也不必懊恼,人生就是对对错错,何况有许多事,回头看来,对错已经无所谓了。 4.有负面情绪是正常的,但是自己一定要知道,要明白这只是生活的一小部分,在其余的时间里,要尽量的让情绪平稳起来。 5.那个人突然不...
Copyright ©   诗词名句网 保留所有权利.  站务合作: kf@facekun.com

用户登录

分享到: