A-A+

“空山新雨后,天气晚来秋。”全诗赏析

名句“空山新雨后,天气晚来秋。”出自唐代诗人王维的《山居秋暝》

山居秋暝

作者:王维 年代:唐

空山新雨后,天气晚来秋。

 明月松间照,清泉石上流。

 竹喧归浣女,莲动下渔舟。

 随意春芳歇,王孙自可留。

七夕爱情诗词,有关描写七夕的爱情诗词:李商隐《嫦娥》赏析

七夕爱情诗词,有关描写七夕的爱情诗词:李商隐《嫦娥》赏析
    云母屏风烛影深, 长河渐落晓星沉。     嫦娥应悔偷灵药, 碧海青天夜夜心。     这首诗题为“嫦娥”,实际上抒写的是处境孤寂的主人公对于环境的感受和心灵独白。     前两句描绘主人公的环境和永夜不寐的情景。室内,烛光越来越黯淡,云母屏风上笼罩着一层深深的暗影,越发显出居室的空寂清冷,透露出主人公在长夜独坐中黯然...

玉容寂寞泪阑干,梨花一枝春带雨。

玉容寂寞泪阑干,梨花一枝春带雨。
出自唐代白居易的《长恨歌》 汉皇重色思倾国,御宇多年求不得。杨家有女初长成,养在深闺人未识。天生丽质难自弃,一朝选在君王侧。回眸一笑百媚生,六宫粉黛无颜色。春寒赐浴华清池,温泉水滑洗凝脂。侍儿扶起娇无力,始是新承恩泽时。云鬓花颜金步摇,芙蓉帐暖度春宵。春宵苦短日高起,从此君王不早朝。 承欢侍宴无闲暇,春从春游夜专夜。后宫佳丽三千人,三千宠爱在一身。金屋妆成娇侍夜,玉楼宴罢醉和...

壮岁从戎,曾是气吞残虏。

壮岁从戎,曾是气吞残虏。
出自宋代陆游的《谢池春·壮岁从戎》 壮岁从戎,曾是气吞残虏。阵云高、狼烽夜举。朱颜青鬓,拥雕戈西戍。笑儒冠、自来多误。 功名梦断,却泛扁舟吴楚。漫悲歌、伤怀吊古。烟波无际,望秦关何处。叹流年、又成虚度。 ...

夜战桑乾北,秦兵半不归。

夜战桑乾北,秦兵半不归。
出自唐代许浑的《塞下曲》 夜战桑乾北,秦兵半不归。朝来有乡信,犹自寄寒衣。 参考翻译 译文及注释 译文桑乾河北边一场夜战,秦地士兵一半未能归营。早晨后方送来一位士兵的家信,告诉他寒衣已经寄来。注释桑乾(gā...
Copyright ©   诗词名句网 保留所有权利.  站务合作: kf@facekun.com

用户登录

分享到: