A-A+

关于水的诗句 云青青兮欲雨,水澹澹兮生烟

仍怜故乡水,万里送行舟。

昔闻洞庭水,今上岳阳楼。

北望燕云不尽头,大江东去水悠悠 (宋·汪元量)

水真绿净不可睡,鱼若空行无所依 (宋·楼钥)

青山不老,绿水长存 (明·罗贯中)

水万物之本源也 (春秋齐国·管仲)

落花有意,流水无情。

花自飘零水自流。一种相思,两处闲愁。

山是眉峰聚,水是眼波横。

远看山有色,近听水无声。

千江有水千江月,万里无云万里天。

昔闻洞庭水,今上岳阳楼。

上有青冥之长天,下有渌水之波澜。

云青青兮欲雨,水澹澹兮生烟。

谢公宿处今尚在,渌水荡漾清猿啼。

世间行乐亦如此,古来万事东流水。
https://gs.aguanjie.com
清君试问东流水,别意与之谁短长。

天门中断楚江开,碧水东流至此回。

问君能有几多愁,恰似一江春水向东流。

10句经典哲理小句子,值得收藏

10句经典哲理小句子,值得收藏
用心去阅读,下面的句子或许可以让我们受用一生! 1. 在某个不经意的瞬间,你会发现,原本是费尽心机想要忘记的事情真的就那么忘记了 一个人总要走陌生的路,看陌生的风景,听陌生的歌,然后在某个不经意的瞬间,你会发现,原本是费尽心机想要忘记的事情真的就那么忘记了。 2. 幸福是每一个微小的生活愿望达成 幸福,不是长生不老,不是大鱼大肉,不是权倾朝野。 幸福是每一个微小的生活愿望达成。 当你想...

当你优柔寡断和胡思乱想的时候需要看的17条哲理

当你优柔寡断和胡思乱想的时候需要看的17条哲理
1.不要在流泪的时候做任何决定,情绪负面的时候说话越少越好。 2.不要去反复思考同一个问题,不要把所有的感情都放在一个人身上,你还有父母,还有其他朋友。 3.不要害怕做错什么,即使错了,也不必懊恼,人生就是对对错错,何况有许多事,回头看来,对错已经无所谓了。 4.有负面情绪是正常的,但是自己一定要知道,要明白这只是生活的一小部分,在其余的时间里,要尽量的让情绪平稳起来。 5.那个人突然不...

有关水的现代诗句 为伊在水一方,为我靠水而居

有关水的现代诗句 为伊在水一方,为我靠水而居
如果水自此向东,请鱼儿顺流而下,将纸条送给远方的人;如果浪由此弯回,请江水扑面而来,为隆冬增添一丝寒意。 千年的岁月流走了湘君夫人的狂歌狂舞沉埋了屈子夕阳般沉沙的胸膛只能楚天的白云黄鹤一江春水向东流! 你好啊,甘冽、清明的水!从出生那天,你似乎就有着诗人的清高,圣者的智慧以一颗不肯媚俗、阿谀的心儿寓居于世。 流水记得微风,记得微风的想法它的快慢,都在一念之间。 凌波而舞的女子呵,踏着水的...
Copyright ©   诗词名句网 保留所有权利.  站务合作: kf@facekun.com

用户登录

分享到: