A-A+

关于花的诗句 晓看红湿处,花重锦官城

◆去年元夜时,花市灯如昼,月上柳梢头,人约黄昏后。咏梅(王安石)

◆待到重阳日,还来就菊花。(孟浩然:《过故人庄》)

◆花间一壶酒,独酌无相亲。(李白:《月下独酌》)

◆夜来风雨声,花落知多少。(孟浩然:《春晓》)

◆感时花溅泪,恨别鸟惊心。(杜甫:《春望》)

◆晓看红湿处,花重锦官城。(杜甫:《春夜喜雨》)

◆竹径通幽处,禅房花木深。(常建:《题破山寺后禅院》)

◆黄四娘家花满蹊,千朵万朵压枝低。(杜甫:《江畔独步寻花》)

◆无可奈何花落去,似曾相识燕归来。(晏殊:<浣溪沙》)

◆西塞山前白鹭飞,桃花流水鳜鱼肥。(张志和:《渔歌子》)

◆借问酒家何处有,牧童遥指杏花村。(杜牧:《清明》)

◆墙角数枝梅,凌寒独自开王安石《梅花》

◆疏影横斜水清浅,暗香浮动月黄昏(宋)林逋《山园小梅》

◆君自故乡来,应知故乡事。来日绮窗前,寒梅著花未。(《杂诗》之一"王维)

◆闻道梅花坼晓风,雪堆遍满四山中。何方可化身千亿,一树梅花一放翁。(梅"陆游)

◆山间幽步不胜奇,正是深夜浅暮时。一枝梅花开一朵,恼人偏在最高枝。(探梅"杨万里)

◆待到山花烂漫时,她在丛中笑。——毛泽东《卜算子·咏梅》

◆稻花香里说丰年,听取蛙声一片。——辛弃疾《西江月·夜行黄沙道中》

◆人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开。——白居易《大林寺桃花》

◆借问酒家何处有,牧童遥指杏花村。——杜牧《清明》

◆儿童急走追黄蝶,飞入菜花无处寻。——杨万里《宿新市徐公店》

◆忽如一夜春风来,千树万树梨花开。——岑参《白雪歌送武判官归京》

◆沾衣欲湿杏花雨,吹面不寒杨柳风。——释志南《绝句》

◆接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红。——杨万里《晓出净慈寺送林子方》

◆兴尽晚回舟,误入藕花深处。——李清照《如梦令》

◆梅子金黄杏子肥,麦花雪白菜花稀。——范成大《四时田园杂兴(其二)》

◆待到重阳日,还来就菊花。——孟浩然《过故人庄》

◆人闲桂花落,夜静春山空。——王维《鸟鸣涧》

◆墙角数枝梅,凌寒独自开。

◆一夜绿荷霜剪破,转他秋雨不成珠。

◆夜半酒醒人不觉,满池荷叶动春风。

古代爱情诗词:伤感浪漫悲伤爱情诗词大全(一)

古代爱情诗词:伤感浪漫悲伤爱情诗词大全(一)
    蝶恋花  晏殊     槛菊愁烟兰泣露,罗幕轻寒,燕子双飞去。明月不谙离恨苦,斜光到晓穿朱户。昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路。欲寄彩笺无尺素,山长水远知何处。     鹧鸪天  晏几道     彩袖殷勤捧玉钟,当年拚却醉颜红。舞低杨柳楼心月,歌尽桃花扇底风。从别后,忆相逢,几回魂梦与君同。今宵剩把银釭照,犹恐相逢是...

看蓬门秋草,年年破巷,疏窗细雨,夜夜孤灯。

看蓬门秋草,年年破巷,疏窗细雨,夜夜孤灯。
出自清代郑板桥的《沁园春·恨》 花亦无知,月亦无聊,酒亦无灵。把夭桃斫断,煞他风景;鹦哥煮熟,佐我杯羹。焚砚烧书,椎琴裂画,毁尽文章抹尽名。荥阳郑,有慕歌家世,乞食风情。单寒骨相难更,笑席帽青衫太瘦生。看蓬门秋草,年年破巷,疏窗细雨,夜夜孤灯。难道天公,还箝恨口,不许长吁一两声?癫狂甚,取乌丝百幅,细写凄清。 ...

描写春季的诗句 不须迎向东郊去,春在千门万户中

描写春季的诗句 不须迎向东郊去,春在千门万户中
东风洒雨露,会人天地春。唐李白《送祁昂滴巴中》 咸阳二三月,宫柳黄金枝。唐李白《古风》 春草如有情,山中尚含绿。唐李白《金门答苏秀才》 袅晴丝吹来闲庭院,摇漾春如线. 汤显祖《牡丹亭·惊梦》 春到人间万物鲜。明·冯梦龙《警世通言·王娇写百年长恨》 午睡渐多浓似酒,韶华已入东君手. 宋·周邦彦《蝶恋花》 二月风光浓似酒,小楼新湿青红. 宋·葛胜仲《临江仙》 春风春雨...

愿为西南风,长逝入君怀。

愿为西南风,长逝入君怀。
出自魏晋曹植的《明月上高楼》 明月照高楼,流光正徘徊。上有愁思妇,悲叹有余哀。借问叹者谁,言是客子妻。君行逾十年,孤妾常独栖。君若清路尘,妾若浊水泥;浮沉各异势,会合何时谐。愿为西南风,长逝入君怀。君怀良不开,贱妾当何依。 ...
Copyright ©   诗词名句网 保留所有权利.  站务合作: kf@facekun.com

用户登录

分享到: