A-A+

描写思念家乡的诗句、描写环境优美的诗句

◆人言落日是天涯,望极天涯不见家。已恨碧山相阻隔,碧山还被暮云遮。宋?李觏 《乡思》

◆林中两路分,一路人迹稀。我独选此路,境遇乃相异。《回到家乡》(来自网络)

◆离恨恰如春草,更行更远还生。 南唐?李煜《清平乐》

◆客路青山外,行舟绿水前。 潮平两岸阔,风正一帆悬。 海日生残夜,江春 入旧年。 乡书何处达,归雁洛阳边。 王湾《次北固山下》

◆塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意,四面边声连角起。千嶂里,长烟落日孤城闭。浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计。羌管悠悠霜满地。人不寐,将军白发征夫泪。 宋?范仲淹 《渔家傲》

◆《家》(来自网络)

红砖、灰顶、不加修饰的平房

院里,几棵苍老的龙眼树

几棵壮大的石榴树

一群吱吱喳喳、嘎嘎欢唱的鸡鸭

还有一条老实憨厚的小黑狗

清晨,雄鸡高鸣

傍晚,炊烟袅袅

一切都是如此的和谐

◆《家乡》(来自网络)
家乡是一汪清泉

干净、清凉、柔和

没有都市的喧嚣和浑浊

只有一片高远的蓝天和一朵朵纯白的云

只有翠松耸立的群山拥抱村庄

只有蜿蜒的小河缠绕大地

一切都是那么的祥和。
https://gs.aguanjie.com
◆逢人渐觉乡音异,却恨莺声似故山。 唐?司空图《漫书五首》

◆今夜月明人尽望,不知秋思落谁家。 唐?王建《十五日夜望月寄杜郎中》 

◆君自故乡来,应知故乡事。来日绮窗前,寒梅着花未? 唐?王维《杂诗三首》 

◆心逐南云逝,形随北雁来。故乡篱下菊,今日几花开。 隋?江总《于长安归还扬州九月九日行薇》

◆唯有门前镜湖水,春风不改旧时波。 唐?贺知章《回乡偶书二首》 

宁不知倾城与倾国。佳人难再得。

宁不知倾城与倾国。佳人难再得。
出自两汉李延年的《李延年歌》 北方有佳人。绝世而独立。一顾倾人城。再顾倾人国。宁不知倾城与倾国。佳人难再得。 参考翻译 译文及注释 译文北方有位美丽姑娘,独立世俗之外,她对守城的将士瞧一眼,将士弃械,墙垣...

关于山水的诗句 木末芙蓉花,山中发红萼

关于山水的诗句 木末芙蓉花,山中发红萼
深林人不知,明月来相照。 木末芙蓉花,山中发红萼。 涧户寂无人,纷纷开且落 一天秋色冷晴湾,无数峰峦远近间。 闲上山来看野水,忽于水底见青山。 吴头楚尾路如何?烟雨秋深暗白波。 晚趁寒潮渡江去,满林黄叶雁声多 篱落疏疏一径深,树头花落未成阴。 儿童急走追黄蝶,飞入菜花无处寻。 空山不见人,但闻人语响。 返景入深林,复照青苔上。 独坐幽篁里,弹琴复长啸。 碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦. ...

园翁莫把秋荷折,留与游鱼盖夕阳。

园翁莫把秋荷折,留与游鱼盖夕阳。
出自宋末诗人周密的《西塍废圃》 吟蛩鸣蜩引兴长,玉簪花落野塘香。园翁莫把秋荷折,留与游鱼盖夕阳。 赏析  这是一首新颖别致的抒情小。肃杀悲凉的秋色,凄清哀怨的蟋蟀和鸣蝉声,不知引发了多少诗人心中的惆怅。岳飞的“昨夜寒蛩不住鸣。惊回千里梦,已三更”,柳永的“寒蝉凄切,对长亭晚”等,使多少人闻之而潸然泪下。但是,周密却反其意而用之,由此引发出许多兴致。洁白如玉的玉簪花,虽没有“霜叶红于...

儿童相见不相识,笑问客从何处来。

儿童相见不相识,笑问客从何处来。
出自唐代贺知章的《回乡偶书二首·其一》 少小离家老大回,乡音无改鬓毛衰。(鬓毛衰 一作:鬓毛催)儿童相见不相识,笑问客从何处来。 参考翻译 译文及注释 译文我在年少时离开家乡,到了迟暮之年才回来。我的乡音虽未改变,但鬓角的毛发却已经疏落。儿童们...
Copyright ©   诗词名句网 保留所有权利.  站务合作: kf@facekun.com

用户登录

分享到: