A-A+

描写秋天景色的诗句、有关秋天的诗句

●时维九月,序属三秋
维:语助词,无义。序:时节。
唐?王勃《秋日登洪府膝王阁饯别序》

●落霞与孤骛齐飞,秋水共长天一色
骛:鸟名,野鸭。齐飞:落霞从天而下,孤骛由下而上,高下齐飞。一色:秋水碧而连天,长空蓝而映水,形成一色。
唐?王勃《秋日登洪府膝王阁饯别序》

●树树皆秋色,山山唯落晖
唐?王绩《野望》

●挂林风景异,秋似洛阳春
唐?宋之问《始安秋日》

●寒山转苍翠,秋水日潺湲
潺湲:流水声。
唐?王维《辋川闲居赠裴秀才迪》

●荆溪白石出,天寒红叶稀
这两句写深秋景色:溪水下降,白石露出,红叶飘零,所余不多。
唐?王维《阙题二首?山中》

●秋声万户竹,寒色五陵松
唐?李颀《望秦川》

●金井梧桐秋叶黄,珠帘不卷夜来霜
唐?王昌龄《长信秋词五首》:“金井梧桐秋叶黄,珠帘不卷夜来霜。熏笼玉枕无颜色,卧听南宫清漏长

●寒潭映白月,秋雨上青苔
唐?刘长卿《游休禅师双峰寺》

●木落雁南渡,北风江上寒
唐?孟浩然《早寒江上有怀》

●秋色无远近,出门尽寒山
唐?李白《赠庐司户》

●雨色秋来寒,风严清江爽
唐?李白《酬裴侍御对雨感时见赠》

●长风万里送秋雁,对此可以酣高楼
酣:尽情饮酒。
唐?李白《宣州谢朓楼饯别校书叔云》

●人烟寒橘柚,秋色老梧桐
人烟:人家炊烟。寒橘柚:秋日寒烟使橘袖也带有寒意。两句写人家缕缕炊烟,橘柚一片深碧,梧桐已显微黄,呈现一片深秋景色。
唐?李白《秋登宣城谢朓北楼》

●高鸟黄云暮,寒蝉碧树秋
唐?杜甫《晚秋长沙蔡五侍御饮筵送殷六参军归沣州觐省》

●信宿渔人还泛泛,清秋燕子故飞飞
信宿:连宿两夜。故:仍然。
唐?杜甫《秋兴八首》
https://gs.aguanjie.com
●翟塘峡口曲江头,万里风烟接素秋
唐?杜甫《秋兴八首》

●远岸秋沙白,连山晚照红
唐?杜甫《秋野五首》

●天上秋期近,人间月影清
唐?杜甫《月》

有关于秋天的诗句、描写秋天的诗句

有关于秋天的诗句、描写秋天的诗句
  ◆《子夜秋歌》【唐】李白长安一片月,万户捣衣声。 秋风吹不尽,总是玉关情。 何日平胡虏,良人罢远征。 ◆《秋登宣城谢眺北楼》【唐】李白  江城如画里,山晓望晴空。雨水夹明镜,双桥落彩虹。人烟寒橘柚,秋色老梧桐。谁念北楼上,临风怀谢公。  ◆《宿建德江》【唐】孟浩然 移舟泊烟渚,日暮客愁新。野旷天低树,江清月近人。 ◆秋登兰山寄张五【唐】孟浩然 北山白云里,隐者自怡悦。相望...

感君缠绵意,系在红罗襦。

感君缠绵意,系在红罗襦。
出自唐代张籍的《节妇吟·寄东平李司空师道》 君知妾有夫,赠妾双明珠。感君缠绵意,系在红罗襦。妾家高楼连苑起,良人执戟明光里。知君用心如日月,事夫誓拟同生死。还君明珠双泪垂,恨不相逢未嫁时。 参考翻译 译文...

经典爱情诗句、经典诗句大全

经典爱情诗句、经典诗句大全
●无可奈何花落去,似曾相识燕归来。 ●我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑。 ●无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。 ●万里赴戎机,关山度若飞。 ●问渠哪得清如许?为有源头活水来。 ●我劝天公重抖擞,不拘一格降人才。 ●万事俱备,只欠东风。 ●勿以恶小而为之,勿以善小而不为。 ●吾生也有涯,而知也无涯。 ●往者不可谏,来者犹可追。 ●为山九仞,功亏一篑。 ●亡羊补牢,犹未为晚。 ●学而不思则罔,思而不学则殆。...

含有风的诗句 夜来风雨声,花落知多少

含有风的诗句 夜来风雨声,花落知多少
儿童散学归来早,忙趁东风放纸鸢。——清 高鼎《村居》 夜来风雨声,花落知多少。——唐 孟浩然《春晓》 昨夜秋风入汉关,朔云边月满西山。——唐 严武《军城早秋》 弓背霞明剑照霜,秋风走马出咸阳。——唐 令狐楚《少年行》 却余人物淘难尽,又挟风雪作远游。——近代 梁启超《太平洋遇雨》 千里黄云白日曛,北风吹雁雪纷纷。——唐 高适《...
Copyright ©   诗词名句网 保留所有权利.  站务合作: kf@facekun.com

用户登录

分享到: