A-A+

毛泽东名句“红雨随心翻作浪,青山着意化为桥。”

毛泽东名句“红雨随心翻作浪,青山着意化为桥。”出自《七律二首·送瘟神》

七律二首·送瘟神

其二  

春风杨柳万千条,六亿神州尽舜尧。  

红雨随心翻作浪,青山着意化为桥。  

天连五岭银锄落,地动三河铁臂摇。  

借问瘟君欲何往,纸船明烛照天烧。

赏析:

         首联第一句写英雄的时代,第二句写英雄的人民。尧舜是我国古代传统的明君,诗人在这里用以比作6亿中国人民。只有在社会主义制度下,千百年来一直危害劳动人民健康的血吸虫病才能得以根治。诗人这这里对人们群众创造人间奇迹的英雄气概给予了高度的赞美和评价。

  颔联描写山山水水之驯服,表现出6亿人民无穷智慧和创造精神,

  颈联从正面来描述劈山治水的劳动场面,有力的表现了“送瘟神”的真正动力。

  尾联点题,总结全诗,又回到消灭血吸虫病这个问题上来。用一个设问句,突出“送”字的意思,幽默含蓄地表现了诗人对“瘟神”的轻蔑和嘲讽,同时也说明了人民群众已经发动起来,危害人民多年的“瘟神”已经走投无路,处在人民群众包围之中。

峨眉山月半轮秋,影入平羌江水流。

峨眉山月半轮秋,影入平羌江水流。
出自唐代李白的《峨眉山月歌》 峨眉山月半轮秋,影入平羌江水流。 夜发清溪向三峡,思君不见下渝州。 参考翻译 译文及注释 译文半轮明月高高地挂在山头,月亮倒映在平羌江那澄澈的水面。夜里我从清溪出发奔向三峡,...

黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还

黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还
“黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还”出自唐代诗人王昌龄的《从军行七首·其四》  从军行七首·其四  青海长云暗雪山,孤城遥望玉门关。  黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。  赏析:  唐代边塞诗的读者,往往由于诗中所触及的地名古今杂举、空间悬隔而感到迷惑。置疑作者不谙地舆,因此囫囵吞枣者有之,曲为之解者亦有之。这首诗就有这种现象。  前两句说到三个地...

关于荷花的诗句 满目荷花千万顷,红碧相杂敷清流

关于荷花的诗句 满目荷花千万顷,红碧相杂敷清流
碧树凉生突雨收,荷花荷叶满汀洲。 还愁旅棹空归去,枫叶荷花钓五湖。 若耶溪傍采莲女,笑隔荷花共人语 静闻天籁拟鸣佩,醉折荷花想艳妆。 荷花十馀里,月色攒湖林。 露浥荷花气,风散柳园秋。 荷花娇欲语,愁杀荡舟人。 菊艳含秋水,荷花递雨声。 池上秋又来,荷花半成子。 满目荷花千万顷,红碧相杂敷清流。 接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红 夏歌镜湖三百里,菡萏发荷花。 荷花明灭水烟空,惆怅来时径不...

问渠哪得清如许?为有源头活水来

问渠哪得清如许?为有源头活水来
“问渠哪得清如许?为有源头活水来”出自南宋诗人朱熹的《观书有感二首》  观书有感  其一  半亩方塘一鉴开,天光云影共徘徊。  问渠哪得清如许?为有源头活水来。  其二  昨夜江边春水生,艨艟巨舰一毛轻。  向来枉费推移力,此日中流自在行。  赏析:  从标题看,这两首诗是谈观书领会的,意在讲道理,发议论。弄不好,很可能写成“语录讲义之押韵者”。...
Copyright ©   诗词名句网 保留所有权利.  站务合作: kf@facekun.com

用户登录

分享到: