A-A+

“长安白日照春空”下句及全诗赏析、作者出处

长安白日照春空的下句是“绿杨结烟桑袅风”。整句:

长安白日照春空,绿杨结烟桑袅风。

诗句出自唐代诗人李白的《相和歌辞·阳春歌》

相和歌辞·阳春歌

作者:李白 年代:唐

长安白日照春空,绿杨结烟桑袅风。披香殿前花始红,
流芳发色绣户中。绣户中,相经过,飞燕皇后轻身舞,
紫宫夫人绝世歌。圣君三万六千日,岁岁年年奈乐何。

赏析:暂无。

描写月亮的好诗句、现代描写月亮的诗句

描写月亮的好诗句、现代描写月亮的诗句
●《菩萨蛮》【唐】冯延巳 梅花吹入谁家笛,行云半夜凝空碧。 欹枕不成瞑,关山人未还。 声随幽怨绝,云断澄霜月。 月影下重帘,轻风花满檐。 ●《相见欢》【唐】李煜 无言独上西楼,月如钩, 寂寞梧桐深院锁清秋。 剪不断,理还乱,是离愁, 别有一般滋味在心头。 ●《中秋月》【宋】苏轼 暮云收尽溢清寒,银汉无声转玉盘。此生此夜不长好,明月明年何处看。 ●《水调歌头》【宋】苏轼 明月几时有?把酒问青天...

臣心一片磁针石,不指南方不肯休。

臣心一片磁针石,不指南方不肯休。
出自宋代文天祥的《扬子江》 几日随风北海游,回从扬子大江头。臣心一片磁针石,不指南方不肯休。 参考翻译 译文 被元兵扣留数日(相当随风去北海游玩过),终于脱险回到南方。臣的心好似一块磁铁,不指向南方誓不罢休...

参横斗转欲三更,苦雨终风也解晴。

参横斗转欲三更,苦雨终风也解晴。
出自宋代苏轼的《六月二十日夜渡海》 参横斗转欲三更,苦雨终风也解晴。云散月明谁点缀?天容海色本澄清。空余鲁叟乘桴意,粗识轩辕奏乐声。九死南荒吾不恨,兹游奇绝冠平生。 参考翻译 译文及注释 译文发船渡海正是三更时分,参星横挂在天上,北斗七星的...
Copyright ©   诗词名句网 保留所有权利.  站务合作: kf@facekun.com

用户登录

分享到: