A-A+

“窗含西岭千秋雪,门泊东吴万里船。”全诗

名句“窗含西岭千秋雪,门泊东吴万里船。”出自杜甫的《绝句》

绝句

作者:杜甫 年代:唐

两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天。   

窗含西岭千秋雪,门泊东吴万里船。

 

人间梦隔西风,算天上、年华一瞬。

人间梦隔西风,算天上、年华一瞬。
出自宋代吴文英的《惜秋华·七夕》 露罥蛛丝,小楼阴堕月,秋惊华鬓。宫漏未央,当时钿钗遗恨。人间梦隔西风,算天上、年华一瞬。相逢,纵相疏、胜却巫阳无准。 何处动凉讯。听露井梧桐,楚骚成韵。彩云断、翠羽散,此情难问。银河万古秋声,但望中、婺星清润。轻俊。度金针、漫牵方寸。 ...

二十四桥明月夜,玉人何处教吹箫?

二十四桥明月夜,玉人何处教吹箫?
出自唐代杜牧的《寄扬州韩绰判官》 青山隐隐水迢迢,秋尽江南草未凋。二十四桥明月夜,玉人何处教吹箫? 参考翻译 译文及注释 译文青山隐隐起伏,江流千里迢迢。时今已过深秋,江南草木尚未凋谢。扬州的二十四桥,在...

优美诗句 早知如此绊人心,何如当初莫相识

优美诗句 早知如此绊人心,何如当初莫相识
红豆生南国,春来发几枝?愿君多采撷,此物最相思。 望月怀远 张九龄 海上生明月,天涯共此时.情人怨遥夜,竟夕起相思. 灭烛怜光满,披衣觉露滋.不堪盈手赠,还寝梦佳期. 秋风词 李白 秋风清,秋月明,落叶聚还散,寒鸦栖复惊。相亲相见知何日,此时此夜难为情; 入我相思门,知我相思苦,长相思兮长相忆,短相思兮无穷极, 早知如此绊人心,何如当初莫相识. 竹枝词 刘禹锡 杨柳青青江水平,闻郎江上唱歌声。东边...

描写秋天景象的诗句、描写秋天美景的诗句

描写秋天景象的诗句、描写秋天美景的诗句
★《秋夕》【唐】杜牧 银烛秋光冷画屏,轻罗小扇扑流萤。 天阶夜色凉如水,坐看牵牛织女星。 ★《登高》【唐】杜甫 风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。 无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。 万里悲秋常作客,百年多病独登台。 艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯。 ★《中秋月》【宋】苏轼 暮云收尽溢清寒,银汉无声转玉盘。 此生此夜不长好,明月明年何处看。 ★《中秋月》【唐】白居易 万里清光不可思,添愁益恨绕...
Copyright ©   诗词名句网 保留所有权利.  站务合作: kf@facekun.com

用户登录

分享到: