A-A+

“不知明镜里”的下一句及全诗赏析、作者出处

不知明镜里的下一句是“何处得秋霜”。整句是:

不知明镜里,何处得秋霜?

诗句出自唐代著名诗人李白的《秋浦歌》

名句赏析:“不知明镜里,何处得秋霜”是说:照着清亮的铜镜,看到自己萧萧白发,简直没法知道自己的头发怎么会变得这样的白。通过向自己的提问,进一步加强对“愁”字的刻画,抒写了诗人愁肠百结难以自解的苦衷。“秋霜”代指白发,具有忧伤憔悴的感情色彩。

以下是《秋浦歌》全诗:

秋浦歌

作者:李白       年代:唐

白发三千丈,缘愁似个长。
不知明镜里,何处得秋霜?

描写长江景色的诗句、有关长江的诗句

描写长江景色的诗句、有关长江的诗句
◆天门中断楚江开,碧水东流至此回。——《望天门山》唐·李白 ◆万里长江,古称天险,去岁里风涛忽震惊。——《沁园春》宋·姚勉 ◆我住长江头,君住长江尾。日日思君不见君,共饮长江水。——《卜算子》 李之仪 ◆无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。——《登高》唐·杜甫 ◆小沟东接长江,柳堤苇岸连云际。——《水龙吟》宋·苏轼 ...

遇酒且呵呵,人生能几何!

遇酒且呵呵,人生能几何!
出自唐代韦庄的《菩萨蛮·劝君今夜须沈醉》 劝君今夜须沉醉,尊前莫话明朝事。珍重主人心,酒深情亦深。须愁春漏短,莫诉金杯满。遇酒且呵呵,人生能几何! 参考翻译 译文及注释 译文今天晚上劝您务必要喝个一醉方休...

三杯两盏淡酒,怎敌他、晚来风急?

三杯两盏淡酒,怎敌他、晚来风急?
出自宋代李清照的《声声慢·寻寻觅觅》 寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚。乍暖还寒时候,最难将息。三杯两盏淡酒,怎敌他、晚来风急?雁过也,正伤心,却是旧时相识。满地黄花堆积。憔悴损,如今有谁堪摘?守着窗儿,独自怎生得黑?梧桐更兼细雨,到黄昏、点点滴滴。这次第,怎一个愁字了得!(守着窗儿 一作:守著窗儿) 参考翻译 译文及注释 译文苦苦地寻寻觅觅,却只见冷冷清清,怎不让人凄惨悲戚。...

关于水的诗句 秋水共长天一色,落霞与孤鹜齐飞

关于水的诗句 秋水共长天一色,落霞与孤鹜齐飞
山重水复疑无路,柳暗花明又一村。(陆游:《游山西村》) 桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情。(李白:《赠汪伦》) 三月三日天气新,长安水边多丽人。 秋水共长天一色,落霞与孤鹜齐飞。 抽刀断水水更流,举杯销愁愁更愁。 鸿雁几时到,江湖秋水多。 日日思君不见君,共饮长江水。 竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知。(苏轼:《题惠崇春江晚景) 山桃红花满上头,蜀江春水拍山流。 花红易衰似郎意,水流无限似侬愁...
Copyright ©   诗词名句网 保留所有权利.  站务合作: kf@facekun.com

用户登录

分享到: