A-A+

关于描写花的诗句、描写花的诗句 古诗

 

唐·王维
杂诗
君自故乡来,应知故乡事。 来日倚窗前,寒梅著花未?

杂咏
唐·王维
已见寒梅发,复闻啼鸟声。 心心视春草,畏向玉阶生。

忆梅
唐·李商隐
定定住天涯,依依向物华。 寒梅最堪恨,长作去年花。

江上梅
唐·王适
忽见寒梅树,花开汉水滨。 不知春色早,疑是弄珠人。

庭梅咏寄人
唐·刘禹锡
早花常犯寒,繁实常苦酸。 何事上春日,坐令芳意阑?
夭桃定相笑,游妓肯回看! 君问调金鼎,方知正味难。

 

梅花
唐·崔道融
数萼初含雪,孤标画本难。 香中别有韵,清极不知寒。
横笛和愁听,斜技依病看。 逆风如解意,容易莫摧残。

梅花
唐·庾信
当年腊月半,已觉梅花阑。 不信今春晚,俱来雪里看。
树动悬冰落,枝高出手寒。 早知觅不见,真悔著衣单。

雪里觅梅花
唐·萧纲
绝讶梅花晚,争来雪里窥。 下枝低可见,高处远难知。
俱羞惜腕露,相让道腰羸。 定须还剪采,学作两三技。

梅花
唐·蒋维翰
白玉堂前一树梅,今朝忽见数花开。 几家门户重重闭,春色如何入得来?

梅花
宋·陈亮
疏技横玉瘦,小萼点珠光。 一朵忽先发,百花皆后春。
欲传春信息,不怕雪埋藏。 玉笛休三弄,东君正主张。

冬日杂兴
宋·张耒
空山身欲老,徂岁腊还来。 愁怯年年柳,伤心处处梅。
绿蔬挑甲短,红蜡点花开。 冰雪如何有,东风日夜回。

再和杨公济梅花
宋·苏轼
莫向霜晨怨未开,白头朝夕自相摧。 斩新一朵含风露,恰似西厢待月来。

赠岭上梅
宋·苏轼
梅花开尽白花开,过尽行人君不来。 不趁青梅尝煮酒,要看细雨熟黄梅。

墨梅
宋·朱熹
梦里清江醉墨香,蕊寒枝瘦凛冰霜。 如今白黑浑休问,且作人间时世妆。

王维:春来遍是桃花水,不辨仙源何处寻。

王维:春来遍是桃花水,不辨仙源何处寻。
诗词名句“春来遍是桃花水,不辨仙源何处寻。”出自唐代诗人王维的《桃源行》 桃源行 渔舟逐水爱山春,两岸桃花夹古津。  坐看红树不知远,行尽青溪不见人。  山口潜行始隈隩,山开旷望旋平陆。  遥看一处攒云树,近入千家散花竹。  樵客初传汉姓名,居人未改秦衣服。  居人共住武陵源,还从物外起田园。  月明松下房栊静,日出云中鸡犬喧。  惊闻俗客争来集,竞引还家...

优美的句子:人生,越努力越幸运!

优美的句子:人生,越努力越幸运!
1.与其羡慕别人,不如做好自己。肤浅的羡慕,无聊的攀比,笨拙的效仿,只会让自己整天活在他人的影子里面。盲目的攀比,不会带来快乐,只会带来烦恼;不会带来幸福,只会带来痛苦。我们每个人都应当认清目前的自己,找到属于自己的位置,走自己的道路,人生,越努力越幸运! 2.这世上只有一种成功,就是能够用自己喜欢的方式去度过自己的一生。我们不能左右天气,但可以改变心情;我们不能改变容貌,但可...

思念家乡亲人的诗句、描写思念家乡的诗句

思念家乡亲人的诗句、描写思念家乡的诗句
●闻雁 [唐]韦应物 故园眇何处?归思方悠哉。淮南秋雨夜,高斋闻雁来。 ●杂诗(王维) 君自故乡来,应知故乡事。来日绮窗前,寒梅着花未? ●题大庾岭北驿(宋之问) 阴月南飞雁,传闻至此回。我行殊未已,何日复归来。 江静潮初落,林昏瘴不开。明朝望乡处,应见陇头梅。 ●渡荆门送别(李白) 渡远荆门外,来从楚国游。山随平野尽,江入大荒流。 月下飞天镜,云生结海楼。仍怜故乡水,万里送行舟。 ●月...
Copyright ©   诗词名句网 保留所有权利.  站务合作: kf@facekun.com

用户登录

分享到: