A-A+

“将欲辞君挂帆去”下句及全诗赏析、作者出处

将欲辞君挂帆去下句是“离魂不散烟郊树”。整句:

将欲辞君挂帆去,离魂不散烟郊树。

诗句出自唐代诗人李白的《下途归石门旧居》。

下途归石门旧居

作者:李白 年代:唐

吴山高,越水清,握手无言伤别情。
将欲辞君挂帆去,离魂不散烟郊树。
此心郁怅谁能论,有愧叨承国士恩。
云物共倾三月酒,岁时同饯五侯门。
羡君素书常满案,含丹照白霞色烂。
余尝学道穷冥筌,梦中往往游仙山。
何当脱屣谢时去,壶中别有日月天。
俛仰人间易凋朽, 钟峰五云在轩牖。
惜别愁窥玉女窗,归来笑把洪崖手。
隐居寺,隐居山,陶公炼液栖其间。
灵神闭气昔登攀,恬然但觉心绪闲。
数人不知几甲子,昨来犹带冰霜颜。
我离虽则岁物改,如今了然识所在。
别君莫道不尽欢,悬知乐客遥相待。
石门流水遍桃花,我亦曾到秦人家。
不知何处得鸡豕,就中仍见繁桑麻。
翛然远与世事间,装鸾驾鹤又复远。
何必长从七贵游,劳生徒聚万金产。
挹君去,长相思,云游雨散从此辞。
欲知怅别心易苦,向暮春风杨柳丝。

赏析:

李白《下途归石门旧居》开篇云:"吴山高、越山青,握手无言伤别情。将欲辞君挂帆去,离魂不散烟郊村",结尾云:"挹君去、长相思,云游雨散从此辞。欲知怅别心易苦,向暮春风杨柳丝",可谓感人至深,然则别人之义却不见于题目。郭沫若先生曾褒扬李白性格中天真脱俗的一面,批评其看重功名的一面,而最后落脚在对李白临终那年写的《下途归石门旧居》一诗的诠释上。他对这首向来不受重视的诗评价极高,视之为李白的觉醒之作和一生的总结,说它表明“李白从农民脚踏实地的生活中看出了人生的正路”,从而向“尔虞我诈、勾心斗角的整个市侩社会”“诀别”了。

写春天景色的诗句、形容春天的诗句

写春天景色的诗句、形容春天的诗句
  ●春怨   金昌绪打起黄莺儿,莫教枝上啼。啼时惊妾梦,不得到辽西。 ●春晓    孟浩然春眠不觉晓,处处闻啼鸟。夜来风雨声,花落知多少。 ●春望     杜甫国破山河在,城春草木深。感时花溅泪,恨别鸟惊心。烽火连三月,家书抵万金。白头搔更短,浑欲不胜簪。 ●春宫曲   王昌龄昨夜风开露井桃,未央前殿月轮高。平阳歌舞新承宠,帘外春寒赐锦...

莫道不销魂,帘卷西风,人比黄花瘦。

莫道不销魂,帘卷西风,人比黄花瘦。
出自宋代李清照的《醉花阴·薄雾浓云愁永昼》 薄雾浓云愁永昼,瑞脑销金兽。佳节又重阳,玉枕纱厨,半夜凉初透。(橱 通:厨)东篱把酒黄昏后,有暗香盈袖。莫道不销魂,帘卷西风,人比黄花瘦。(人比 一作:人似;销 通:消) ...

我住长江头,君住长江尾。

我住长江头,君住长江尾。
出自宋代李之仪的《卜算子·我住长江头》 我住长江头,君住长江尾。日日思君不见君,共饮长江水。 此水几时休,此恨何时已。只愿君心似我心,定不负相思意。 参考翻译 译文及注释 译文一我居住在长江上游,你居住在长...

黄河捧土尚可塞,北风雨雪恨难裁。

黄河捧土尚可塞,北风雨雪恨难裁。
出自盛唐诗人李白的《北风行》   烛龙栖寒门,光耀犹旦开。   日月照之何不及此?惟有北风号怒天上来。   燕山雪花大如席,片片吹落轩辕台。   幽州思妇十二月,停歌罢笑双蛾摧。   倚门望行人,念君长城苦寒良可哀。   别时提剑救边去,遗此虎文金鞞靫。   中有一双白羽箭,蜘蛛结网生尘埃。   箭空在,人今战死不复回。   不忍见此物,焚之已成灰。   黄河捧土尚可塞,北风雨雪恨难...
Copyright ©   诗词名句网 保留所有权利.  站务合作: kf@facekun.com

用户登录

分享到: