A-A+

江有汜,之子归,不我以。不我以,其后也悔。

诗经名句“江有汜,之子归,不我以。不我以,其后也悔。”出自《诗经.召南.江有汜》,意思是:江河有了支流,你出嫁了,离开我。你离开我,总有一天你会后悔。

《诗经.召南.江有汜》

 江有汜,之子归,不我以!不我以,其后也悔。

  江有渚,之子归,不我与!不我与,其后也处。

  江有沱,之子归,不我过!不我过,其啸也歌。

译文:

  大江自有分流水。这个人儿回故里,不肯带我一同去。不肯带我一同去,将来懊悔来不及!

   大江自有洲边水,这个人儿回故里,不再相聚便离去。不再相聚便离去,将来忧伤定不已!

   大江自有分叉水,这个人儿回故里,不见一面就离去。不见一面就离去,将来号哭有何益!

 

相思相望不相亲,天为谁春。

相思相望不相亲,天为谁春。
出自清代纳兰性德的《画堂春·一生一代一双人》 一生一代一双人,争教两处销魂。相思相望不相亲,天为谁春。浆向蓝桥易乞,药成碧海难奔。若容相访饮牛津,相对忘贫。 参考翻译 译文及注释 译文 明明是一生一世,天作...

思君如流水,何有穷已时。

思君如流水,何有穷已时。
出自魏晋徐干的《室思》 沉阴结愁忧,愁忧为谁兴?念与君相别,各在天一方。良会未有期,中心摧且伤。不聊忧餐食,慊慊常饥空。端坐而无为,仿佛君容光。 峨峨高山首,悠悠万里道。君去日已远,郁结令人老。人生一世间,忽若暮春草。时不可再得,何为自愁恼?每诵昔鸿恩,贱躯焉足保。 浮云何洋洋,愿因通我词。飘摇不可寄,徙倚徒相思。人离皆复会,君独无返期。自君之出矣,明镜暗不治。思君如流水,何...

童孙未解供耕织,也傍桑阴学种瓜

童孙未解供耕织,也傍桑阴学种瓜
“童孙未解供耕织,也傍桑阴学种瓜”出自南宋诗人范成大的《四时田园杂兴·昼出耘田夜绩麻》   四时田园杂兴   昼出耘田夜绩麻,村庄儿女各当家。   童孙未解供耕织,也傍桑阴学种瓜。   赏析:   这首诗描绘乡村夏天日子中的一个场景。   首句“昼出耘田夜绩麻”是说:白日下田去除草,晚上搓麻线。“耘田”即除草。初夏,水稻田里禾苗需求除草了。这是...

凤凰台上凤凰游,凤去台空江自流。

凤凰台上凤凰游,凤去台空江自流。
出自唐代李白的《登金陵凤凰台》 凤凰台上凤凰游,凤去台空江自流。吴宫花草埋幽径,晋代衣冠成古丘。三山半落青天外,二水中分白鹭洲。(二水 一作:一水)总为浮云能蔽日,长安不见使人愁。 参考翻译 译文及注释 译文...
Copyright ©   诗词名句网 保留所有权利.  站务合作: kf@facekun.com

用户登录

分享到: